Van Dycke Reizen

Koninginnelaan, 68 bus 3,
8400 Oostende

Tel. +3259707791

van.dycke.reizen@skynet.be

Lic. A 1195

logo GFG NL V klein

Find us on Facebook

logo GFG NL V klein

Wij zijn lid van het Garantiefonds Reizen.
We citeren artikel 36 van de reiscontractenwet van 1994:
“De reisorganisator en/of de reisbemiddelaar die partij zijn bij het contract, dienen aan te tonen dat zij over voldoende garanties beschikken, om in geval van financieel onvermogen, hun verplichtingen jegens de reizigers verder na te komen. Zij dienen ervoor te zorgen dat de reeds voldane bedragen aan de reiziger kunnen worden terugbetaald en, indien de reis reeds een aanvang heeft genomen, moeten zij zorgen voor de repatriëring van de reiziger.” (De Koning kan de vorm en de voorwaarden bepalen waaraan deze garanties moeten voldoen.)

 

Koninginnelaan, 68 bus 3,
8400 Oostende

Tel. +3259707791

van.dycke.reizen@skynet.be

Lic. A 1195

logo GFG NL V klein

Find us on Facebook